ระบบบันทึกเวลาและข้อมูลการปฏิบัติงาน

(jobmcru-WorkIO)